Forandringsledelse, krisehåndtering og bestyrelsesarbejde

Thaleia har fokus på turnaround management, entrepreneurship og forretningsudvikling. Thaleia har unikke kompetencer inden for fusioner, krisestyring og restrukturering i mellemstore og store virksomheder.

 

Thaleia arbejder altid ved at tage det formelle ledelsesansvar – enten i rollen som bestyrelsesformand eller som direktør.

Thaleia har et nært samarbejde med en række større banker og virksomhedsejere om aktiv deltagelse i selskabsbestyrelser. Vi har unikke ledelsesmæssige kompetencer, der anvendes på tværs af brancher.

Thaleia leder restruktureringer i kriseramte virksomheder, og vi skaber fundamentet for fusioner mellem virksomheder. Vores fokus er at skabe tillidsfulde relationer. Vi har særlig kompetence i at omsætte komplicerede juridiske spilleregler i krisesituationen og komplekse psykologiske spil i fusionen til konkret, fremadrettet og dynamisk ledelse.

Thaleia arbejder med virksomheder, forretninger, organisationer og mennesker i forandring. Vi har et af Danmarks stærkeste og mest kvalificerede netværk af psykologer, advokater, revisorer, headhuntere og erfarne turnaround ledere.

Thaleia leder forskningsbaserede vækstvirksomheder, hvor strukturering og fokusering er behovet. Vi har særlige kompetencer i at organisere og lede virksomheder, der skal bevæge sig fra den gode idé til den gode forretning.

Thaleia samarbejder med en række advokater, banker, revisorer, erhvervspsykologer, headhuntere og turnaround ledere, og vi er løbende på udkig efter kompetente mennesker i disse positioner. Thaleia arbejder løbende med udvikling og forståelse af begreberne tillid, usikkerhed, afhængighed og relationer.

Thaleia koncernen arbejder internationalt og har blandt andet løst opgaver i USA, Japan, Kina, Brasilien, Sverige, Norge, Finland, Singapore, Storbritannien, Polen og Estland.

I græsk mytologi er Thaleia dramaets muse. Virksomheden hedder Thaleia, fordi den beskæftiger sig med en række små og store dramaer i dansk erhvervsliv – både på det personlige og organisatoriske plan.