Vi kan alle sammen lære af hinandens erfaringer!
Men det er vigtigt, at man lærer det rigtige – erfaringer kan gøre os klogere og dummere. Det er svært at formidle, hvad man har erfaret, og det er svært at uddrage, hvad man har lært. Lars bruger fortællinger som afsæt for refleksion og dialog, og i samarbejde med Dacapo.as laver han ledelsesudviklingsprocesser med afsæt i fortællingerne. Her er der vægt på, at deltagerne i fællesskab uddrager læring.

Thaleia: Kriseledelse, Forandringsledelse, Fusioner og Bestyrelsesformanden