JPEG Forside

Af Lars Bonderup Bjørn, 2016

Så er fortsættelsen til “Der går de vildeste rygter – virkeligheden er bare vildere” kommet. Oprindeligt inspireret af en artikelserie i Jyllands-Posten om Lars Bonderup Bjørns virke som virksomhedsdoktor, valgte Lars at fortælle en virkelig historie om arbejdet som virksomhedsdoktor i “Der går de vildeste rygter …” I Jyllands-Postens serie over 14 dage hed den sidste artikel “I bødlens fodspor” og med afsæt i den artikel breder Lars nu historierne ud, så du ikke alene får indblik i et meget bredere felt af krise- og forandringssituationer fra en række af de virksomheder, Lars har arbejdet i.

Han løfter samtidig niveauet og sætter begivenhederne i en teoretisk ramme, der er blevet omtalt som ny og innovativ af blandt andre professor David Faulkner fra Oxford University, Christ Church College.

Pris: kr. 199,-

 

Dette er en bog om ledelse, men nok ikke ledelse som du normalt tænker på det. Forandringsledelse og ledelse smelter sammen i en og samme disciplin, når usikkerhed, forventninger og tillid forbindes i både strategiske og operationelle spørgsmål. Forfatteren argumenterer for, at tillid ikke er noget ledelsen skal vise – tillid er noget ledelsen skal vinde! Denne bog fokuserer på ledelsens evne til at være i usikkerhed, til at møde medarbejderne i usikkerhed, og på hvordan ledelsens evne til at håndtere usikkerheden og formulere forventninger i usikkerheden påvirker udviklingen af stress, koordination, styring og strategi i organisationer. Og skaber grundlag for ledelse baseret på tillid.

I bødlens fodspor – en vandring på usikkerhedens sti” tager dig med på en vandring fra det menneskelige eksistensvilkår, usikkerhed, gennem forventningernes land og frem til det sted, hvor der dannes tillid.

Anmeldelser:

“… en fremragende bog med masser af gode eksempler som enhver med interesse for ledelse må fryde sig over”, HVB

“”Usikkerheden er den eneste konstante på jeres forandringsrejse i de kommende år, og den kommer til at tage forskellige former afhængigt af, hvor I er i processen og hvem I er”. Ordene kom fra Lars Bonderup Bjørn, da han besøgte mit ledelsesteam som forberedelse at lede vores organisation igennem frasalg af to ud af tre lande, som vi dækkede. Igennem de følgende to år kunne vi italesætte usikkerheden, hvordan den så ud på det tidspunkt og i kombination med den ambition, som vi havde formuleret, så lykkedes det os at levere et flot stykke arbejde i en meget usikker tid.
Hvad er usikkerhed og hvad betyder den ? Trods ovenstående, så lød det potentielt lidt langhåret for mig, da jeg åbnede I Bødlens Fodspor for at læse lidt inden sovetid. 15 minutter senere kravlede jeg ud af sengen og for første gang siden studietiden gravede jeg overstregningstussen frem og markerede det ene sæt guldkorn efter det andet.
Jeg var ovenud begejstret for eksemplerne fra Lars’ erfaringer. De illustrerer klart, hvordan det lidt teoretiske emne bliver kernen i overlevelsen i de store forandringer, og hvorfor netop håndtering af usikkerhed bør være i toppen af prioritetslisten for lederen. Dele af bogen bliver mere teoretisk, og fungerer for mig som stof til eftertanke, som jeg har hevet frem et par gange efterfølgende. Bogen er tilbage i ”læsebunken”, og jeg er sikker på, at jeg får yderligere ud af den ved anden læsning.”, Mette Hjørne, tidligere Finanschef, Dansk Shell A/S

Pris: kr. 199,-