I skuespillets verden bruger man udtrykket ”Make your partner good” for at fortælle, at det gode og store skuespil kommer af samspil på scenen og ikke af solopræstationer. Det man gør, har betydning for den andens mulighed for at være god. For bestyrelsesformanden er den fornemmeste opgave at gøre den administrerende direktør god.

 

Bestyrelsen og formanden i særdeleshed har kontrolopgaver og ansvar for at sikre udviklingen af en strategi for virksomheden. Det er også bestyrelsens og formandens opgave at sikre, at virksomheden drives dygtigt. Dygtighed kommer ikke kun af kundskaber, men i høj grad også af de rammer, man skaber for arbejdet.

En af de vigtigste erkendelser for bestyrelsesformanden er, at det ikke er tilstrækkeligt at vælge en direktør med et godt cv og en bonuspakke. Direktøren skal have rammer og et samspil med formand og bestyrelse, som gør det muligt for direktøren at være god. Det er ikke nogen selvfølge. I al ledelse er tillid den stærkeste forudsætning for samspil.

Lars holder ofte foredrag om bestyrelsesarbejde – om tillid i bestyrelsesarbejde – om krisehåndtering – og om den gode bestyrelse.