Hvordan håndterer du en situation, hvor du har mistet tilliden til nogen og ingen tror, de kan have tillid til dig? Går du din vej?

Det gør de fleste mennesker, hvis de har et valg, men i mange relationer er det ikke muligt at gå, fordi der eksisterer en eller anden form for afhængighed mellem mennesker og virksomheder.

Medarbejderen vil ofte være afhængig af sin indkomst. Kunden kan være afhængig af adgang til produktet. Leverandøren kan være afhængig af, at kunden vil aftage specialindkøbte komponenter eller råvarer. Banken har allerede lånt pengene ud og må blive for at kunne få pengene tilbage, eller konfronteres med ønsket om flere friske penge, for at de gamle kan hentes hjem. Virksomheden kan være afhængig af den specifikke medarbejder. Medarbejderne kan være afhængige af hinanden for at kunne udføre deres job.

I perioder er vi alle ramt af usikkerhed og i visse situationer bundet på hænder og fødder. Det er langt fra altid muligt bare at gå, og i en situation med mistillid mellem to, flere eller mange parter, vil den underliggende dynamik være, at alle søger væk fra hinanden og forlader hinanden, når muligheden er der. I situationer præget af mistillid arbejder tiden imod virksomhedens overlevelse, imod leverandør-, kunde- og medarbejderrelationernes overlevelse,  og skal det lykkes at redde sådanne relationer og situationer, kræver det både hurtig handling og lynhurtig skabelse af tillid. Men hvordan gør man det? Hvilke forventninger møder man hinanden med, og hvordan styres forventningerne? Kan tilliden genskabes?

Thaleia har specialiseret sig i at håndtere disse situationer og udviklet teknikker til at håndtere usikkerhed med, hvad enten usikkerheden rammer lederen, organisationen eller forretningen. I bogen ”Der går de vildeste rygter – virkeligheden er bare vildere”, kan du læse et ekstremt eksempel på usikkerhedshåndtering.

Thaleia bliver ofte kaldt ind af banker, offentlige eller private virksomheder, når en tillidsrelation er brudt eller udfordret. I disse situationer arbejder vi primært ved at tage det formelle ansvar i rollen som bestyrelsesformand eller adm. direktør, og kun undtagelsesvist i rollen som rådgiver.